Temel C++ 4. Gün: Sınıflar, Nesneler

Sınıflar / Nesneler

Sınıflar, veriler (nitelikler) ile kodların (davranışlar) anlamlı bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşur. Nesnelerin nasıl inşa edileceklerini tanımlarlar. Genellikle başlık (header) dosyalarında tanımlanırlar. Böylelikle sınıf kodları diğer kodlardan ayrılmış olur.

Örneğin; A isimli bir kediniz olduğunu varsayın. A, kedi sınıfının bir örneğidir. (instance)

Örnekte olduğu gibi, sınıflar ile örnekleri arasında bire çok ilişki oluşur.

Basit sınıf örneği:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
#include <iostream>

using namespace std;

// Kedi isminde bir sinif olusturduk.
class Kedi {
// private degiskenler sadece public icindeki fonksiyonlar
// tarafindan kullanilabilir.
private:
int agirlik;
string isim;
public:
// nesnenin agirligini belirlemek icin
// kullanacagimiz fonksiyon.
void agirligiBelirle(int kg)
{
agirlik = kg;
}
// nesnenin ismini belirlemek icin
// kullanacagimiz fonksiyon.
void ismiBelirle(string ismi)
{
isim = ismi;
}
// nesnenin agirligini ogrenmek icin
// kullanacagimiz fonksiyon.
int agirligiGetir()
{
// geriye agirlik degerini donduruyoruz.
return agirlik;
}
// nesnenin ismini ogrenmek icin kullanacagimiz fonksiyon.
string ismiGetir()
{
// ismi dondurduk.
return isim;
}

// constructor sinif ismiyle ayni ismi alir.
// her nesne olusturuldugunda cagirilir.
Kedi();

// deconstructor basinda ~ isaretiyle tanimlanir.
~Kedi();
}; // noktali virgule dikkat etmeyi unutmayin.

// nesne olusturuldugunda cagrilacak fonksiyon.
Kedi::Kedi()
{
cout << "Bir kedi nesnesi olusturuldu." << endl;
}

// nesne yok edildiginde cagrilacak fonksiyon.
Kedi::~Kedi()
{
cout << this->isim << " nesnesi yok edildi." << endl;
}

int main()
{
Kedi Tekir;

Tekir.agirligiBelirle(10);
Tekir.ismiBelirle("Tekir");

cout << Tekir.ismiGetir() << " isimli ";
cout << Tekir.agirligiGetir() << " agirligindaki ";
cout << "nesnemiz." << endl;

return 0;
}

Sonraki Bölüm: Kalıtım:
Temel C++ - 5. Gün: Kalıtım