Temel Python 3. Gün: Veri Tipleri

Listeler

Listeleri temel olarak veri kümeleri olarak açıklamak mümkün. C ailesindeki dizilere benzemelerine rağmen listelerdeki verilerin aynı türde olmasına gerek yoktur. Yani metinlerle sayıları aynı listede tutmak istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz. Örnek tanımlamalar;

1
2
3
karisikListe = ['ahmet', 'kadir', 1996, 1994]
sayiListesi = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ]
tekElemanliListe = ["a"]

Yukarıda gördüğünüz gibi karisikListe, ahmet ve kadir isimlerinin yanı sıra 1996 ve 1994 sayılarını da içermektedir.

Verilere Erişim

Listelerde verilere erişim dizi mantığındaki gibidir. Yani 0’dan başlayan indis numaraları kullanılır. Örneğin yukardaki örnekteki karisikListe’nin elemanlarına aşağıdaki gibi ulaşabiliriz;

1
2
3
4
print karisikListe[0] # ekrana ahmet yazar
print karisikListe[1] # ekrana kadir yazar
print karisikListe[2] # ekrana 1996 yazar
print karisikListe[3] # ekrana 1994 yazar

Verileri Güncellemek

Liste verilerini güncellemek dizilerle aynı mantık ile gerçekleştirilebilir. Örneğin;

1
2
sayiListesi = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ]
sayiListesi[0] = 9 # yeni liste [9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Verileri Silmek

del veya remove komutları ile gerçekleştirilebilir. Örnek;

1
2
3
karisikListe = ['ahmet', 'kadir', 1996, 1994]
karisikListe.remove("ahmet") # yeni liste ['kadir', 1996, 1994]
del karisikListe[1] # yeni liste ['kadir', 1994]

Görüldüğü gibi remove listedeki içeriğe göre, del ise indis numarasına göre silme işlemini gerçekleştirir.

Veri Eklemek

append fonksiyonu ile listeye eleman eklemek mümkünleştirilmiştir. Bu fonksiyon, gönderilen elemanı listenin sonuna ekler. Örneğin;

1
2
tekElemanliListe = ["a"]
tekElemanliListe.append("b") # yeni liste ["a", "b"]

Diğer Hazır Fonksiyonlar

Listeler ile kullanılmak üzere, append ve remove fonksiyonları gibi birçok hazır fonksiyon önceden yazılıp geliştirici kullanımına sunulmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# liste1 ve liste2 olarak tanimlanmis iki listemiz oldugunu dusunelim

cmp(liste1, liste2) # iki listeyi karsilastirir
len(liste1) # liste1'in toplam uzunluğunu verir
max(liste1) # liste1'deki en yuksek degerli veriyi gonderir
min(liste1) # liste1'deki en dusuk degerli veriyi gonderir

liste1.count(3) # 3 sayisinin liste1'deki adedini gonderir
liste1.sort() # liste1'i siralar
liste1.reverse() # liste1'i tersten siralar

Demetler (Değişkenler Grubu) (Tuples)

Demetleri verileri değiştirilemeyen listeler gibi düşünebiliriz. Demetler listelere listeler de demetlere dönüştürülebilirler. Örneğin;

1
2
3
4
5
6
7
# demet1 ve demet2 olarak tanimlanmis iki degiskenimiz oldugunu dusunelim

# demet1 degiskenini liste tipine donusturerek liste2'yi olusturur.
liste2 = list(demet1)

# liste1 degiskenini demet tipine donusturerek demet2'yi olusturur.
demet2 = tuple(liste1)

Sözlükler (Dictionary)

Anahtarlar ve değerler olmak üzere ikili veri kümelerinden oluşan veri yapılarıdır. Örnek;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
adaletBirligi = {'Batman': 'Bruce Wayne',
'Superman': 'Clark Kent',
'Flash': 'Barry Allen'}

intikamcilar = {'Iron Man': 'Tony Stark',
'Hulk': 'Bruce Banner',
'Captain America': 'Steve Rogers'}

# ekrana Flash'ın karsisindaki degiskeni yazar yani Barry Allen.
print(adaletBirligi['Flash'])

# intikamcilar'dan Captain America anahtarli veri kumesini siler.
del intikamcilar['Captain America']

intikamcilar.keys() # sozlukteki anahtar degiskenleri gonderir.
adaletBirligi.values() # sozlukteki degerleri gonderir.
intikamcilar.clear() # sozlugu temizler.

Sonraki Bölüm: Koşul Yapıları ve Döngüler:
Temel Python - 4. Gün: Koşul Yapıları ve Döngüler