Temel Python 5. Gün: Fonksiyonlar, Dosyalama İşlemleri

Fonksiyonlar

Python’da fonksiyonlar diğer geleneksel dillere göre oldukça farklı şekilde tanımlanırlar. Basitçe, fonksiyon tanımlama sentaksı şu şekildedir;

1
2
3
def fonksiyonAdi( parametreler ):
kodlar
return geriGonderilecekIfade

Gönderilen metni ekrana yazdıran Python fonksiyonu örneği;

1
2
3
4
5
def yazdir(metin):
print (metin)
return;

yazdir("Yazdırılacak Metin")

Girintilere (global ve lokal değişkenlere) biraz daha dikkat etmekte fayda var.

Dosyalama İşlemleri

Dosya Açma İşlemi

Dosya açma işlemi open fonksiyonu ile yapılır. open fonksiyonuna dosya adı ve açma modu parametleri girilerek basitçe dosya açma işlemi gerçekleştirilir. Örnek;

1
dosya = open("dosya.txt", "wb")

Örneğimiz dosya.txt isimli dosyayı wb (write binary) modunda açar. wb modunun yanı sıra birçok dosya açma modu bulunmaktadır. Bunları şöyle listeleyebiliriz;

 • r: Dosyayı sadece okumak için açar. Dosya işaretçisi dosyanın başındadır.

 • rb: Dosyayı binary formatında sadece okumak için açar. Dosya işaretçisi dosyanın başındadır.

 • r+: Dosyayı okumak ve yazmak için açar. Dosya işaretçisi dosyanın başındadır.

 • rb+: Dosyayı binary formatında okumak ve yazmak için açar. Dosya işaretçisi dosyanın başındadır.

 • w: Dosyayı sadece yazmak için açar. Eğer aynı isimde dosya mevcutsa üzerine yazar. Dosya oluşturulmamışsa oluşturur.

 • wb: Dosyayı binary formatında sadece yazmak için açar. Eğer aynı isimde dosya mevcutsa üzerine yazar. Dosya oluşturulmamışsa oluşturur.

 • w+: Dosyayı okumak ve yazmak için açar. Eğer aynı isimde dosya mevcutsa üzerine yazar. Dosya oluşturulmamışsa oluşturur.

 • wb+: Dosyayı binary formatında okumak ve yazmak için açar. Eğer aynı isimde dosya mevcutsa üzerine yazar. Dosya oluşturulmamışsa oluşturur.

 • a: Dosyayı ekleme yapmak için açar. Dosya mevcutsa, dosya işaretçisi dosyanın sonundadır. Dosya oluşturulmamışsa oluşturur.

 • ab: Dosyayı binary formatında ekleme yapmak için açar.Dosya mevcutsa, dosya işaretçisi dosyanın sonundadır. Dosya oluşturulmamışsa oluşturur.

 • a+: Dosyayı ekleme yapmak ve okumak için açar. Dosya mevcutsa, dosya işaretçisi dosyanın sonundadır. Dosya oluşturulmamışsa oluşturur.

 • ab+: Dosyayı binary formatında ekleme yapmak ve okumak için açar. Dosya mevcutsa, dosya işaretçisi dosyanın sonundadır. Dosya oluşturulmamışsa oluşturur.

Dosya Bilgilerine Erişim İşlemleri

Dosya nesnesinin çeşitli bilgilerine erişim basitçe aşağıdaki örnekteki gibidir;

1
2
3
4
dosya = open("dosya.txt", "wb")
print ("Açılan dosyanın adı: ", dosya.name)
print ("Kapanıp kapanmama durumu: ", dosya.closed)
print ("Açıldığı mod: ", dosya.mode)

Dosyaya Yazma İşlemi

write fonksiyonu ile örnekteki gibi gerçekleştirilir;

1
dosya.write( "Birinci cümle.\nBunu da alt satıra yazalım.\n");

Dosyadan Okuma İşlemi

read fonksiyonuna okunacak karakter sayısı gönderilerek örnekteki gibi gerçekleştirilir;

1
2
3
dosya = open("dosya.txt", "r+")
okunan = dosya.read(8);
print (okunan)

Ek bilgi: read fonksiyonuna ek olarak tell fonksiyonu ile dosya işaretçisinin o anda nerede olduğunu öğrenmek mümkündür.

Dosyanın Adını Değiştirme İşlemi

Var olan dosyaların isimleri örnekteki gibi değiştirilebilir;

1
2
3
4
# işletim sistemi methodlarını eklemezseniz çalışmaz
import os
# ilk parametre dosanın adı, ikinci parametre dosyanın yeni adı
os.rename("dosya.txt", "dosya2.txt")

Dosya Kapama İşlemi

Açılan dosyaların kapanma işlemi close fonksiyonu ile örnekteki gibi gerçekleştirilir;

1
dosya.close()

Dosyayı Silme İşlemi

Dosya silme işlemi de örnekteki gibi kolaylıkla yapılabilir;

1
2
3
# işletim sistemi methodlarını eklemezseniz çalışmaz
import os
os.remove("dosya2.txt")

Sonraki Bölüm: Nesneler ve Sınıflar:
Temel Python - 6. Gün: Nesneler ve Sınıflar