Temel Python 6. Gün: Nesneler ve Sınıflar

Sınıf Oluşturma

Python’da sınıf oluşturma işlemi diğer dillerdeki gibi class ifadesi ile gerçekleştirilir. Tanım sentaksı aşağıdaki gibidir;

1
2
class ClassIsmi:
içerik

Şimdi, oyuncuların ismini, yaşını ve toplam oyuncu sayısını içeren basit bir oyuncu sınıfı oluşturmak istediğimizi düşünelim. Bunu Python dili ile aşağıdaki şekilde gerçekleştirebiliriz;

1
2
3
4
class Oyuncu:
oyuncuSayisi = 0
isim = ""
yas = 0

Sınıfımıza, nesne oluşturulduğunda çağrılacak olan constructorumuzu ve çağıran nesnenin bilgilerini gösterecek fonksiyonumuzu ekleyelim. Son durum aşağıdaki gibi olacaktır;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
class Oyuncu:
oyuncuSayisi = 0
isim = ""
yas = 0

# constructorumuz; Oyuncu sınıfına ait yeni bir
# nesne oluşturulduğunda otomatik olarak çağrılan fonksiyon.
def __init__(self, isim, yas):
self.isim = isim
self.yas = yas
Oyuncu.oyuncuSayisi += 1

# cağıran nesnenin bilgilerini gösterecek olan fonksiyonumuz
def oyuncuyuGoster(self):
print("İsim: ", self.isim, "\nYaş: ", self.yas, "\n")

Nesne Oluşturma

Nesne oluşturma işlemi sınıf oluşturma işleminden çok daha kolaydır. Yapmamız gereken tek şey sınıfımızı önceden belirlediğimiz parametreleri alan bir fonksiyon gibi çağırmak. Örnek olarak iki yeni oyuncu ekleyelim;

1
2
3
4
5
6
# Oyuncu sınıfımızın ilk nesnesini oluşturuyoruz.
# Parametre olarak önceden belirlenen isim ve yaş değerlerini yolluyoruz.
oyuncu1 = Oyuncu("Ahmet", 18)

# Oyuncu sınıfımızın ikinci nesnesini oluşturuyoruz.
oyuncu2 = Oyuncu("Mehmet", 21)

Nesneler Aracılığıyla Fonksiyonları Çağırma

Şimdi de oluşturduğumuz nesnelerin ve sınıfımızın bilgilerini ekrana yazdıralım;

1
2
3
4
5
6
7
# Oluşturduğumuz nesnelerin bilgilerini önceden oluşturduğumuz fonksiyon
# ile gösteriyoruz.
oyuncu1.oyuncuyuGoster()
oyuncu2.oyuncuyuGoster()

# Toplam oyuncu sayısını gösteriyoruz.
print("Toplam Oyuncu Sayısı: %d" % Oyuncu.oyuncuSayisi)

Sonraki Bölüm: Kalıtım:
Temel Python - 7. Gün: Kalıtım