Temel C# 4. Gün: Metodlar

Metodlar

Metodlar (diğer adıyla fonksiyonlar) birlikte belirli bir işlemi yerine getiren bir grup ifadeden oluşurlar. C# dilinde metod tanımlamaları şu yazılım kurala uygun olarak yapılır;

1
2
3
4
<Erişim tipi> <Geri döneceği değer tipi> <Metod adı>(Parametre listesi)
{
Metod kod bloğu
}

Şu ana kadar irdelediğimiz tüm konuları içerecen kapsamlı bir hesap makinesi örneği yapalım. İşe fonksiyonlarımızı tanımlayarak başlayalım. Benim tasarladığım örnek;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Metodlar
{
internal class Program
{
// Hesap makinesi menüsünü kullanıcıya sunacağımız ve
// seçim yapmasını isteyeceğimiz fonksiyon.
// Geriye int tipinde kullanıcı seçimini göndereceğiz. (int)
private static int Menu()
{

}

// Sayı giriş işlemlerini gerçekleştireceğimiz fonksiyon.
// Geriye veri göndermiyoruz (void)
private static void SayiGirisi()
{

}

// Bölme işlemini gerçekleştireceğimiz fonksiyon.
// Geriye float tipinde sonuç değişkenini göndereceğiz. (float)
private static float Toplama()
{

}

// Bölme işlemini gerçekleştireceğimiz fonksiyon.
// Geriye float tipinde sonuç değişkenini göndereceğiz. (float)
private static float Cikarma()
{

}

// Bölme işlemini gerçekleştireceğimiz fonksiyon.
// Geriye float tipinde sonuç değişkenini göndereceğiz. (float)
private static float Carpma()
{

}

// Bölme işlemini gerçekleştireceğimiz fonksiyon.
// Geriye float tipinde sonuç değişkenini göndereceğiz. (float)
private static float Bolme()
{

}

// İşlem sonucundan sonra kullanıcıya yeni bir işlem
// yapmak isteyip istemediğini sorup ona göre
// programın akışını şekillendireceğimiz fonksiyon.
// Geriye veri göndermeyeceğiz (void)
private static void YeniIslem()
{

}

// Ana fonksiyonumuz.
private static void Main()
{

}
}
}

Şimdi de değişkenlerimizi tanımlayalım, menümüzü ve ana fonksiyonumuzu şekillendirelim. Ben şöyle uyguladım;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Metodlar
{
internal class Program
{
// Global değişkenlerimiz.
private static float sayi1, sayi2, sonuc;

// Hesap makinesi menüsünü kullanıcıya sunacağımız ve
// seçim yapmasını isteyeceğimiz fonksiyon.
// Geriye int tipinde kullanıcı seçimini göndereceğiz. (int)
private static int Menu()
{
int s = 0;

Console.WriteLine("Hesap Makinesi Örneğine Hoşgeldiniz.");

Console.WriteLine("");

Console.WriteLine("--- İŞLEM MENÜSÜ ---");
Console.WriteLine("Toplama işlemi için 1'i,");
Console.WriteLine("Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmak için 2'yi,");
Console.WriteLine("Çarma işlemi için 3'ü,");
Console.WriteLine("Büyük sayıyı küçük sayıya bölmek için 4'ü,");
Console.WriteLine("Çıkış için 0'ı giriniz.");

Console.Write("Seçiminiz: ");

// Kullanıcının girdiği değeri s değişkenimize atadık.
s = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

// s değişkenini fonksiyonun çağrıldığı yere gönderdik.
return s;
}

// Sayı giriş işlemlerini gerçekleştireceğimiz fonksiyon.
// Geriye veri göndermiyoruz (void)
private static void SayiGirisi()
{

}

// Bölme işlemini gerçekleştireceğimiz fonksiyon.
// Geriye float tipinde sonuç değişkenini göndereceğiz. (float)
private static float Toplama()
{

}

// Bölme işlemini gerçekleştireceğimiz fonksiyon.
// Geriye float tipinde sonuç değişkenini göndereceğiz. (float)
private static float Cikarma()
{

}

// Bölme işlemini gerçekleştireceğimiz fonksiyon.
// Geriye float tipinde sonuç değişkenini göndereceğiz. (float)
private static float Carpma()
{

}

// Bölme işlemini gerçekleştireceğimiz fonksiyon.
// Geriye float tipinde sonuç değişkenini göndereceğiz. (float)
private static float Bolme()
{

}

// İşlem sonucundan sonra kullanıcıya yeni bir işlem
// yapmak isteyip istemediğini sorup ona göre
// programın akışını şekillendireceğimiz fonksiyon.
// Geriye veri göndermeyeceğiz (void)
private static void YeniIslem()
{

}

// Ana fonksiyonumuz.
private static void Main()
{

// seçim değişkenimiz
int secim;

// ileride bir sorun oluşturmaması için
// global değişkenlerimizi sıfırladık.
sayi1 = 0;
sayi2 = 0;
sonuc = 0;

// Menu fonksiyonumuzu çağırdık ve gönderdiği değeri
// secim değişkenimize atadık.
secim = Menu();

// secim değişkenimize göre program akışımızı switch
// yapısıyla ayırdık.
switch (secim)
{
// kullanıcı 1 girdiyse;
case 1:
Console.WriteLine("--- TOPLAMA İŞLEMİ ---");

// kullanıcıyı sayı girişi yapması için
// SayiGirisi fonksiyonuna yönlendirdik.
SayiGirisi();

// Toplama fonksiyonumuzu çağırıp sonucu ekrana yazdırdık.
Console.WriteLine("Toplama sonucu: " + Toplama());

// kullanıcıyı YeniIslem fonksiyonuna yönlendirdik.
YeniIslem();
break;

// kullanıcı 2 girdiyse;
case 2:
Console.WriteLine("--- ÇIKARMA İŞLEMİ ---");

// kullanıcıyı sayı girişi yapması için
// SayiGirisi fonksiyonuna yönlendirdik.
SayiGirisi();

// Cikarma fonksiyonumuzu çağırıp sonucu ekrana yazdırdık.
Console.WriteLine("Çıkarma sonucu: " + Cikarma());

// kullanıcıyı YeniIslem fonksiyonuna yönlendirdik.
YeniIslem();
break;

// kullanıcı 3 girdiyse;
case 3:
Console.WriteLine("--- ÇARPMA İŞLEMİ ---");

// kullanıcıyı sayı girişi yapması için
// SayiGirisi fonksiyonuna yönlendirdik.
SayiGirisi();

// Carpma fonksiyonumuzu çağırıp sonucu ekrana yazdırdık.
Console.WriteLine("Çarpma sonucu: " + Carpma());

// kullanıcıyı YeniIslem fonksiyonuna yönlendirdik.
YeniIslem();
break;

// kullanıcı 4 girdiyse;
case 4:
Console.WriteLine("--- BÖLME İŞLEMİ ---");

// kullanıcıyı sayı girişi yapması için
// SayiGirisi fonksiyonuna yönlendirdik.
SayiGirisi();

// Bolme fonksiyonumuzu çağırıp sonucu ekrana yazdırdık.
Console.WriteLine("Bölme sonucu: " + Bolme());

// kullanıcıyı YeniIslem fonksiyonuna yönlendirdik.
YeniIslem();
break;

// kullanıcı başka bir değer girdiyse;
default:
Console.WriteLine("--- ÇIKIŞ İÇİN ENTER'A BASIN. ---");
Console.ReadLine();
break;
}
}
}
}

Şimdi de kalan fonksiyonlarımızı düzenleyelim. Bendeki sonuç şu şekilde;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Metodlar
{
internal class Program
{
// Global değişkenlerimiz.
private static float sayi1, sayi2, sonuc;

// Hesap makinesi menüsünü kullanıcıya sunduğumuz ve
// seçim yapmasını istediğimiz fonksiyon.
// Geriye int tipinde kullanıcı seçimini göndereceğiz. (int)
private static int Menu()
{
int s = 0;

Console.WriteLine("Hesap Makinesi Örneğine Hoşgeldiniz.");

Console.WriteLine("");

Console.WriteLine("--- İŞLEM MENÜSÜ ---");
Console.WriteLine("Toplama işlemi için 1'i,");
Console.WriteLine("Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmak için 2'yi,");
Console.WriteLine("Çarma işlemi için 3'ü,");
Console.WriteLine("Büyük sayıyı küçük sayıya bölmek için 4'ü,");
Console.WriteLine("Çıkış için 0'ı giriniz.");

Console.Write("Seçiminiz: ");

// Kullanıcının girdiği değeri s değişkenimize atadık.
s = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

// s değişkenini fonksiyonun çağrıldığı yere gönderdik.
return s;
}

// Sayı giriş işlemlerini gerçekleştirdiğimiz fonksiyon.
// Geriye veri göndermiyoruz (void)
private static void SayiGirisi()
{
// Kullanıcıdan birinci sayıyı girmesini istedik
Console.WriteLine("Birinci sayıyı giriniz: ");

// Kullanıcının girdiği değeri uygun tipe dönüştürdük ve
// sayi1 değişkenine atadık.
sayi1 = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());

// Kullanıcıdan ikinci sayıyı girmesini istedik
Console.WriteLine("İkinci sayıyı giriniz: ");

// Kullanıcının girdiği değeri uygun tipe dönüştürdük ve
// sayi2 değişkenine atadık.
sayi2 = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
}

// Bölme işlemini gerçekleştirdiğimiz fonksiyon.
// Geriye float tipinde sonuç değişkenini göndereceğiz. (float)
private static float Toplama()
{
sonuc = sayi1 + sayi2;
return sonuc;
}

// Bölme işlemini gerçekleştirdiğimiz fonksiyon.
// Geriye float tipinde sonuç değişkenini göndereceğiz. (float)
private static float Cikarma()
{
if (sayi1 > sayi2)
{
sonuc = sayi1 - sayi2;
}
else if (sayi2 > sayi1)
{
sonuc = sayi2 - sayi1;
}
else
{
return 0;
}
return sonuc;
}

// Bölme işlemini gerçekleştirdiğimiz fonksiyon.
// Geriye float tipinde sonuç değişkenini göndereceğiz. (float)
private static float Carpma()
{
sonuc = sayi1 * sayi2;
return sonuc;
}

// Bölme işlemini gerçekleştirdiğimiz fonksiyon.
// Geriye float tipinde sonuç değişkenini göndereceğiz. (float)
private static float Bolme()
{
if (sayi1 > sayi2)
{
sonuc = sayi1 / sayi2;
}
else if (sayi2 > sayi1)
{
sonuc = sayi2 / sayi1;
}
else
{
return 1;
}
return sonuc;
}

// İşlem sonucundan sonra kullanıcıya yeni bir işlem
// yapmak isteyip istemediğini sorup ona göre
// programın akışını şekillendirdiğimiz fonksiyon.
// Geriye veri göndermiyoruz (void)
private static void YeniIslem()
{
char c;
Console.WriteLine("Yeni bir işlem yapmak istiyor musunuz? (E/H)");

// kullanıcının girdiği değeri uygun formata dönüştürüp
// c değişkenine atıyoruz.
c = Convert.ToChar(Console.ReadLine().ToUpper());

// kullanıcının girdiği değeri kontrol ediyoruz.
// eğer E girdiyse programı tekrar ana fonksiyona yönlendiriyoruz.
if (c == 'E')
{
Console.WriteLine("");
Main();
}
// başka bir değer girdiyse programı sonlandırıyoruz.
else
{
Console.WriteLine("HOŞÇAKALIN...");
}
}

// Ana fonksiyonumuz.
private static void Main()
{
// seçim değişkenimiz
int secim;

// ileride bir sorun oluşturmaması için
// global değişkenlerimizi sıfırladık.
sayi1 = 0;
sayi2 = 0;
sonuc = 0;

// Menu fonksiyonumuzu çağırdık ve gönderdiği değeri
// secim değişkenimize atadık.
secim = Menu();

// secim değişkenimize göre program akışımızı switch
// yapısıyla ayırdık.
switch (secim)
{
// kullanıcı 1 girdiyse;
case 1:
Console.WriteLine("--- TOPLAMA İŞLEMİ ---");

// kullanıcıyı sayı girişi yapması için
// SayiGirisi fonksiyonuna yönlendirdik.
SayiGirisi();

// Toplama fonksiyonumuzu çağırıp sonucu ekrana yazdırdık.
Console.WriteLine("Toplama sonucu: " + Toplama());

// kullanıcıyı YeniIslem fonksiyonuna yönlendirdik.
YeniIslem();
break;

// kullanıcı 2 girdiyse;
case 2:
Console.WriteLine("--- ÇIKARMA İŞLEMİ ---");

// kullanıcıyı sayı girişi yapması için
// SayiGirisi fonksiyonuna yönlendirdik.
SayiGirisi();

// Cikarma fonksiyonumuzu çağırıp sonucu ekrana yazdırdık.
Console.WriteLine("Çıkarma sonucu: " + Cikarma());

// kullanıcıyı YeniIslem fonksiyonuna yönlendirdik.
YeniIslem();
break;

// kullanıcı 3 girdiyse;
case 3:
Console.WriteLine("--- ÇARPMA İŞLEMİ ---");

// kullanıcıyı sayı girişi yapması için
// SayiGirisi fonksiyonuna yönlendirdik.
SayiGirisi();

// Carpma fonksiyonumuzu çağırıp sonucu ekrana yazdırdık.
Console.WriteLine("Çarpma sonucu: " + Carpma());

// kullanıcıyı YeniIslem fonksiyonuna yönlendirdik.
YeniIslem();
break;

// kullanıcı 4 girdiyse;
case 4:
Console.WriteLine("--- BÖLME İŞLEMİ ---");

// kullanıcıyı sayı girişi yapması için
// SayiGirisi fonksiyonuna yönlendirdik.
SayiGirisi();

// Bolme fonksiyonumuzu çağırıp sonucu ekrana yazdırdık.
Console.WriteLine("Bölme sonucu: " + Bolme());

// kullanıcıyı YeniIslem fonksiyonuna yönlendirdik.
YeniIslem();
break;

// kullanıcı başka bir değer girdiyse;
default:
Console.WriteLine("--- ÇIKIŞ İÇİN ENTER'A BASIN. ---");
Console.ReadLine();
break;
}
}
}
}

Sonraki Bölüm: Sınıflar:
Temel C# - 5. Gün: Sınıflar